SORUŞTURMA REHBERİ

 

Soruşturma Rehberi hazırlanırken Bahattin DUMAN'ın ''Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması'' adlı kitabından yararlanılmıştır.

       -Personel Ceza Soruşturması Örnekleri

       -Personel Disiplin Soruşturması Örnekleri

       -Öğrenci Disiplin Soruşturması Örnekleri