• darkblurbg

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, hukukun genel ilkeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üniversitemizin yürütmekte olduğu ve yürüteceği faaliyetlere ilişkin plan ve programların, ilgili mevzuata uygun olması konusunda Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlere danışmanlık hizmeti vermeyi ve öğrenciler, idari ve akademik personel ve diğer kişilerle ve kurumlarla Üniversitemiz arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, adli ve idari merciler ile diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Üniversitemizin haklarını savunmayı kendisine görev edinerek, hukukun üstünlüğünü çalışmalarına esas alarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini  sağlamak amacındadır.